Archive for the 'Плагини' Category

Rename/Merge Categories Plugin

Click here to read about this plugin in English.

Screenshot of the plugin

Овој плагин се употребува за брзо преименување на категорија, при што сите постови кои припаѓале во старата, автоматски се додаваат во новата категорија. Опционално, автоматски се креира „slug“ на категоријата со превод на називот во ASCII формат (за полесно читање во адресната линија на некои интернет прелистувачи).

Втората функција служи за префрлување на сите постови од една во друга категорија, нешто што во стандардната инсталација на WordPress засега е неможно без отворање на постовите еден по еден. Опционално, старата категорија може да се избрише.

Превземете тука.

Инсталацијата е стандардна – отпакувајте во wp-content/plugins фолдерот и активирајте преку контролниот панел на блогот.

После активацијата, плагинот се наоѓа во новиот избор – “Спои/Преименувај категории” во секцијата „Написи“

17 март 2009:

  • Нова верзија – 0.2!
  • Компатибилна со WordPress 2.7.1 (тестирано).
  • Македонски превод.

Rename/Merge Categories Plugin

This plugin is used to rename or merge categories.

The rename function is used to quickly rename a category, with added capability to automatically create an ASCII category slug from non-ASCII characters.

The merge function is used to transfer all posts from one category to another, with optional delete of the first category.

Download here.

The installation is standard: unpack the archive into the wp-content/plugins folder and activate the plugin through the control panel of the blog.

After the activation, a new menu – “Merge/Rename Categories” is added in the “Posts” section.

17 mar 2009:

  • New version – 0.2
  • Tested and working in WordPress v2.7.1
Advertisements

Flickr плагин за WordPress

Заради фактот дека на оваа платформа (wordpress.com) не сум во можност да го инсталирам плагинот, на мојот блог може да се погледне како изгледа овој плагин кој всушност е ајакс плагин за галерии и фотографии кои претходно треба да бидат качени на flickr.com

Овде Демото и постот